Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Inspektor ds. kancelaryjnych

Stanowisko Inspektor ds. kancelaryjnych
Numer 3/2020
Termin składania dokumentów 2020-09-02
Status Nabór Rozstrzygnięty

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony