Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Jarosław Borodziński

Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku
ul. Dolistowska 2, 15-197 Białystok
tel. 85 651 10 40

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony