Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Dane kontaktowe

Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku

ul. Dolistowska 2

15-197 Białystok,

tel./fax: 85 675 37 00

www.schronisko.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony