Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia Sch.Z/09/2020
Termin składania ofert 2020-10-21
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych: Pani Anna Jaroszewicz, tel. 509 281 127 w sprawach proceduralnych: Pani Julita Chwiećko, tel. 502 690 002
Wykonawca Circle K Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02 – 603 Warszawa
Cena brutto 13 746,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony