Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Dostawa drobiowego mięsa oddzielonego mechanicznie i drobiowej masy kostnej do Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Dostawa drobiowego mięsa oddzielonego mechanicznie i drobiowej masy kostnej do Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia Sch.Z/08/2021
Termin składania ofert 2021-06-16
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych Pani Anna Jaroszewicz tel. kom. 509 281 127 oraz w sprawach formalnych Pani Julita Chwiećko tel. nr 502 690 002
Wykonawca Zakład Przetwórstwa Drobiu „JUR-KUR” Jerzy Grygiencz, ul. Baśniowa 6, 15 -157 Białystok
Cena brutto 52 505,25 zł brutto

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony