Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Dostawa (sprzedaż) paliw płynnych na potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Dostawa (sprzedaż) paliw płynnych na potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia Sch.Z/14/2019
Termin składania ofert 2019-10-24
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Anna Jaroszewicz
Wykonawca Circle K Polska Sp. z o.o ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa
Cena brutto 16 206,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony