Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Dostawa żywności do Akcent ZOO

Przedmiot zamówienia Dostawa żywności do Akcent ZOO
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia Sch.Z/11/2021
Termin składania ofert 2021-10-26
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych Pani Anna Jaroszewicz tel. kom. 509 281 127 oraz w sprawach formalnych Pani Julita Chwiećko tel. nr 502 690 002
Wykonawca Cz.I Mariusz Garbowski, Bokiny 29, 18-100 Łapy; Cz.II,III i IV Aneta Szczygielska, Barszczewo 27, 16-070 Choroszcz
Cena brutto Cz.I 40 200,00 Cz.II,III i IV 44 000,00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony