Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Dostawa żywności do Akcent ZOO

Przedmiot zamówienia Dostawa żywności do Akcent ZOO
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia Sch.Z/10/2019
Termin składania ofert 2020-10-28
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych: Pani Anna Jaroszewicz, tel. 509 281 127 w sprawach proceduralnych: Pani Julita Chwiećko, tel. 502 690 002
Wykonawca Aneta Szczygielska, Barszczewo 27, 16-070 Choroszcz
Cena brutto część I - 38 880,00 część II - 21 000,00 część III - 12 000,00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony