Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Usługa kastracji oraz znakowania zwierząt właścicielskich z terenu miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia Usługa kastracji oraz znakowania zwierząt właścicielskich z terenu miasta Białegostoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia Sch.Z/07/2022
Termin składania ofert 2022-03-28
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Kierownik Schroniska dla Zwierząt: Pani Anna Jaroszewicz tel. 509 281 127 oraz w sprawach formalnych: Pani Julita Chwiećko tel. 502 690 002
Wykonawca Gabinet Weterynaryjny Animal Natalia Wieremiejewicz, ul. Pogldna 29/27A, 15-365 Białystok
Cena brutto 740,00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony