Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Usługi w zakresie wywozu odpadów z terenu Akcent ZOO

Przedmiot zamówienia Usługi w zakresie wywozu odpadów z terenu Akcent ZOO
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia Sch.Z/15/2020
Termin składania ofert 2020-12-21
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych - Pani Anna Jaroszewicz tel. 509 281 127 W sprawach fromalnych - Pani Julita Chwiećko tel. 502 690 002
Wykonawca "ASTWA" Sp. z o.o.
Cena brutto 25 920,00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony