Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Wykonywanie kastracji oraz znakowania zwierząt (psów/kotów) właścicielskich z ternu Miasta Białegostoku przez Schronisko dla Zwierząt

Przedmiot zamówienia Wykonywanie kastracji oraz znakowania zwierząt (psów/kotów) właścicielskich z ternu Miasta Białegostoku przez Schronisko dla Zwierząt
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia SCh.Z/04/2020
Termin składania ofert 2020-04-24
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Pani Anna Jaroszewicz, tel. 509 281 127 w sprawach proceduralnych: Jarosław Borodziński, tel. 85 651 10 40
Wykonawca Gabinet Weterynaryjny ANIMAL Natalia Wieremiejewicz
Cena brutto 20000,00zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony