Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Zakup, dostawa i montaż dwunastu sztuk drzwi PCV w budynku na terenie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Zakup, dostawa i montaż dwunastu sztuk drzwi PCV w budynku na terenie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia SCH.Z/07/2020
Termin składania ofert 2020-09-15
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych: Pani Anna Jaroszewicz, tel. 509 281 127 w sprawach proceduralnych: Jarosław Borodziński, tel. 85 651 10 40

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony