Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

inspektor ds. kancelaryjnych

Stanowisko inspektor ds. kancelaryjnych
Numer 1/2020
Termin składania dokumentów 2020-01-30
Status Nabór Nierozstrzygnięty

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony