Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Dostawa samochodu do Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Dostawa samochodu do Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia Sch.Z/04/2019
Termin składania ofert 2019-05-14
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu Anna Jaroszewicz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony