Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Dostawa żywności do Akcentu ZOO

Przedmiot zamówienia Dostawa żywności do Akcentu ZOO
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia Sch.Z/13/2019
Termin składania ofert 2019-10-25
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Anna Jaroszewicz
Wykonawca Aneta Szczygielska, Barszczewo 27, 16-070 Choroszcz
Cena brutto część I: 40 100,00 zł, część II: 18 000,00 zł , część III: 14 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony