Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad kotami bezdomnymi, wolno żyjącymi i odebranymi w wyniku interwencji na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad kotami bezdomnymi, wolno żyjącymi i odebranymi w wyniku interwencji na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia Sch.Z/01/2020
Termin składania ofert 2020-01-27
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Pani Anna Jaroszewicz, tel. 509 281 127 w sprawach proceduralnych: Celina Biedrzycka, tel. 85 651 10 40
Wykonawca FUNDACJA KOTKOWO Al. Piłsudskiego 26/31, 15-446 Białystok
Cena brutto 281522,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony