Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Obsługa weterynaryjna Akcent ZOO - uzupełnienie

Przedmiot zamówienia Obsługa weterynaryjna Akcent ZOO - uzupełnienie
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia Sch.Z/06/2022
Termin składania ofert 2022-03-22
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Zastępca Kierownika: Pan Sławomir Chlabicz tel. 516 910 774 oraz w sprawach formalnych: Pani Julita Chwiećko tel. 502 690 002
Wykonawca Klinika Małych i Dużych Zwierząt CANWET Michał Geniusz, Robert Wojtacha, ul. Zwycięstwa 26B, 15 – 703 Białystok
Cena brutto 36 000,00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony