Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Obsługa weterynaryjna Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku, oraz Akcent ZOO

Przedmiot zamówienia Obsługa weterynaryjna Schroniska dla zwierząt w Białymstoku, oraz Akcent ZOO
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia Sch.Z/03/2020
Termin składania ofert 2020-03-31
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Pani Anna Jaroszewicz, tel. 509 281 127 w sprawach proceduralnych: Jarosław Borodziński, tel. 85 651 10 40

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony