Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Obsługa weterynaryjna

Przedmiot zamówienia Obsługa weterynaryjna
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia Sch.Z/05/2022
Termin składania ofert 2022-03-11
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Kierownik Schroniska dla Zwierząt: Pani Anna Jaroszewicz tel. 509 281 127 oraz w sprawach formalnych: Pani Julita Chwiećko tel. 502 690 002
Wykonawca część I - Przychodnia Weterynaryjna Zdrowet Sp. z o.o., ul. Gródecka 15, 15-561 Białystok, część II - unieważniono
Cena brutto część I - 97 115,00 zł brutto

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony